Các dự án tiêu biểu

TẤm pin mặt trời

phụ kiện lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời

BỘ BIẾN TẦN INVERTER

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đội ngũ quản lý

lanh-dao-elecsun

Giám đốc 
Mr. Nguyễn Đình Thi

lanh-dao-elecsun-

Phó Giám đốc 
Ms. Nguyễn Minh Trang

Trợ lý giám đốc/TP kế hoạch 
Mr. Nguyễn Văn Ký

TP quản lý sản xuất
Mr. Võ Văn Chiến

TP quản lý chất lượng 
Mr. Nguyễn Hữu Thảo

TP kinh doanh 
Mr. Trần Kim Hà

Thủ kho
Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Nga

HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI